สมัครอบรม แฟรนไชส์

อบรม รอบที่ 44 วันที่ 9-10 ก.ค. 2559 10 ที่นั่งแรก ลด 500

รถบริการสาธารณะ

พัฒนารถบรรทุกคุณภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ

สินค้ารีไซเคิล

วัสดุเหลือใช้ขยะรีไซเคิล สำหรับผู้สนใจทั่วไป

รับซื้อขยะนอกสถานที่

บริการรับซื้อขยะนอกสถานที่ ติดต่อ 098-569-1563 8.30-17.00 น วันจันทร์-วันเสาร์

เตาเผาขยะ

นวัตกรรมเตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

พื้นที่สีเขียว

บริการด้าน ดูแลพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์

ข้อมูลบริษัท

ขยะเป็นโอกาสของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราหนุมาน

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

คิดตาม “พี่โหมว”

สมัครอบรมแฟรนไชส์

สมัครแฟรนไชส์

เติมรอยยิ้มให้เพื่อน