สมัครอบรม แฟรนไชส์

อบรม รอบที่ 44 วันที่ 9-10 ก.ค. 2559 10 ที่นั่งแรก ลด 500

รถบริการสาธารณะ

พัฒนารถบรรทุกคุณภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ

สินค้ารีไซเคิล

วัสดุเหลือใช้ขยะรีไซเคิล สำหรับผู้สนใจทั่วไป

จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

จัดเก็บ คัดแยกขยะการดูแลพื้นที่สีเขียว การทำความสะอาดอาคาร

เตาเผาขยะ

นวัตกรรมเตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

พื้นที่สีเขียว

บริการด้าน ดูแลพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์

ข้อมูลบริษัท

ขยะเป็นโอกาสของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

Company Profile

Waste is the opportunity of the people, by the people, for the people

คิดตาม “พี่โหมว”

สมัครอบรมแฟรนไชส์

สมัครแฟรนไชส์

เติมรอยยิ้มให้เพื่อน